Muutus algab kodukohast

Sotside Tallinnas oleksid mupos tööl tänasest pädevamad inimesed

Tallinna Postimees pöördus Tallinna linna opositsioonierakondade poole küsimusega, mida teeksid nad võimule pääsedes seni loodud munitsipaalpolitsei ameti, Tallinna televisiooni ja tasuta ühistranspordiga. Samuti, millised on nende plaanid tänavate ja lasteaedade seisukorra paremaks muutmisel.

SDE Tallinna piirkonna esimehe Andres Anvelti sõnul rääkisid sotsid Tallinna ühistranspordist juba kaheksa aastat tagasi, kuid täna on see teema varjutanud tegelikud ühistranspordi probleemid.

«Esiteks peab liinivõrgu kaasajastamise eesmärgiks olema, et ühest linnaosast teise ehk kodunt tööle oleks võimalik liikuda ühe ümberistumisega või otseliiniga,» vaatleb Anvelt tänast keskset liiniplaani, mis on üle kolmekümne aasta vana, kuid inimeste elud ja sellest tulenev transpordivajadus on võrreldes nõukaajaga oluliselt muutunud.

«Puudulik on ka ühistranspordialane koostöö lähivaldadega. Ükskõik kui mugav on transport linnas, tekivad ummikud suures osas just sisse- ja väljasõitudel,» lisas Anvelt.

Mupo vajab ümberkorraldamist

Tallinna munitsipaalpolitsei ameti sulgemiseks Anvelt vajadust ei näe, küll aga selle ümberkorraldamiseks.

«Tänane olukord mupoga ei ole normaalne ega linnaelanike huvidest lähtuv. Sotsiaaldemokraadid on kindlad, et mupo töötajate valik peab lähtuma inimeste pädevusest, mitte aga erakondlikust kuuluvusest,» kommenteeris Anvelt

SDE Tallinna piirkonna esimehe hinnangul peab mupo töö fookuseks olema mitte karistamine, vaid ennetustöö.

«See tähendab, et munitsipaalpolitsei töö edukust tuleks hinnata mitte trahviplaani vaid nende usaldusväärsuse järgi. Näiteks näeme MUPO olulist rolli avaliku korra tagamisel haridusasutuste ümbruses, kuna koolidel endil puuduvad need materiaalsed võimalused laste turvalisuse tagamisel.»

Tallinna TV propaganda saaks lõpu

Tallinna Televisioon sellises formaadis nagu täna lakkaks sotside linnavalitsuses olemast. «Tallinna maksumaksja ei pea kinni maksma massiivset üleriigilist propagandamasinat, tema jaoks on oluline elukondliku ja linna puudutava info võimalikult lihtne ja mugav kätte saamine.»

«Meie eesmärk on atraktiivne ja operatiivne veebikeskkond linna koduleheküljel ning linnaosade ajalehed, mis samuti lähtuvad inimeste infovajadusest, mitte ei kanna ideoloogiat,» edastas Anvelt.

Ka lasteaedadega seonduvat peavad sotsid üheks eelseisvate kohalike omavalitsuste valimiste oluliseks teemaks ja üheks oma prioriteediks.

«Esiteks on lasteaiakohtade loomiseks kasutamata potentsiaal praegu konserveeritud koolihooned. Uute majade ehitamise asemel saaks sinna luua lasteaiaruumid, mida tulevikus operatiivselt ja vastavalt vajadusele muudetavalt ka koolikohtadeks,» selgitas Anvelt.

«Koolimajad on valdavas osas kapitaalremondi läbinud, nüüd tuleb investeerida olemasolevate lasteaedade kaasajastamisse. Suurenema peab ka linnapoolne panus lasteaedade tegevuskulude katmiseks.»

Anvelti sõnul peavad lasteaiad rohkem arvestama (ja saama vajadusel ka selleks lisarahastuse) tänapäevaste perede ja vanemate töögraafikutega. «See tähendab ka rühmi, mis on avatud pikemalt ja vajadusel nädalavahetusetigi.»

Tänavaaukude teemal tähtustab Anvelt pidevate investeeringute olulisust. «Kevadised tänavaaugud sõltuvad suures osas eelneva aastaringi hooldustöödest. Nende tööde rahastamine ei saa olla vaid hooajaline. See, mis sügiseks korralikult tegemata, on kevadel põhjatu auk.»

Anvelti sõnul oleks tarvis koostöös riigiga lahendada linnakeskusesse väljajõudvate riigimaanteede rahastamise küsimus. «Ei ole normaalne, et Viimsit või Tabasalu läbiv tee on riigi renoveerida aga pealinna läbivad riikliku tähtsusega põhiteed aga Tallinna omad. Siin ei saa olema kiireid lahendusi, kuid sinnapoole tuleb liikuda.»

Tallinna Postimees

x
Liitu uudiskirjaga