Muutus algab kodukohast

Piret Hallik-Sass: Kas pärnakas on dinosaurus?

Pärnu on väheneva elanikkonnaga linn. Eriti suur on väljaränne noorte pärnakate seas, kes suunduvad mujale õppima ja loovad oma pere mujal. Kas pärnakaga võib minna nagu dinosaurusega? Kas võib juhtuda, et kõik räägivad pärnakate hiilgavast minevikust ja jõust, elusat eksemplari aga ei kohta keegi? Või on Pärnu taas esimene Eestis või isegi Euroopas?

Elujõulise ja heaolu pakkuva Pärnu jaoks on vaja arenguhüpet ja oluliselt suuremat konkurentsivõimet.

Igapäevaelu korraldamise kõrval tuleb leida jõudu ja aega Pärnu arendamiseks, keskenduda linna väärtuse suurendamisele. Vaid siis suudab Pärnu pakkuda oma elanikele heaolu ja pääseda dinosauruse saatusest.

Tuleviku linnaruum

Pärnu arengu määravad arengukava ja üldplaneering. Vastu võetud arengukava ütleb, et Pärnu on elamuskuurort, kus elame koos, töötame koos, õpime koos ja puhkame koos. Linna ruumilise arengu aluseks olev üldplaneering on aga ettevalmistusfaasis ja ootab kaasa rääkimist.

Pärnu üldplaneering määrab hoonete mahud ja proportsioonid ning kujundab Pärnu silueti. Üldplaneeringu projekt ei näe ette Pärnusse kõrghoonete rajamist. Teisi linnasid külastades naudime aga võimalust heita linnale pilk mõnest kõrgest vaatluspunktist. Pärnus selline võimalus puudub. Arhitektide ettepanekul võiks üldplaneering lubada saledat linna siluetiga sobivat külastusatraktsiooni linnapanoraami nautimiseks.

Linna konkurentsivõime seisukohalt on ligipääsud äärmiselt olulised. Aina enam tahavad turistid kohale saada kiiresti ja mugavalt ning eelistavad lennuühendust. Pärnu lennujaama areng ja kokkuleppe saavutamine lennuliinide osas on Pärnu heaolu- ja puhketeenuste valdkonna arenguks tulevikus aina tähtsam. Vaba raviteenuse liikumisega jääb kasutamata Pärnu potentsiaal, kui Pärnu lennuväli seisab kasutuseta.

Peale spaaturistide peab mõtlema kaubaveole. Hiljuti kirjutati Ämari lennujaama kitsikusest militaarlennuvälja ühendamisel kaubavedudega. Eesti arengut saaks võrdsemalt jagada, kui Tallinnasse jääksid reisijateveod, Tartus paikneksid NATO õhujõud ning Pärnus kaubaveod ja turistid.

Regioonikeskus Pärnu

Pärnu üldplaneeringu koostamisel saame läbi töötada asutuste paiknemise linnas. Ettevõtluse arendamisel saame aga pöörata enam tähelepanu avalikke teenuseid täiendavate lisateenuste arendamisele. Üldplaneeringut koostades peab ette nägema, millised on need teenused, mis igas linnaosas kättesaadavad peavad olema.

Üldplaneeringu võtmeküsimusi on aktiivne ja atraktiivne kesklinn. Saame seada eesmärgiks ruumilise lahenduse leidmise Rüütli tänava ja jõeäärse ala sidumiseks, parkimis- ja infoalade tekkimiseks enne kesklinna, jõe- ja mereäärsete ühendusteede planeerimiseks.

Üldplaneering peab looma võimaluse selleks, et Pärnu kesklinna oleks asja nii elanikul kui linnakülalisel. Kesklinna aitab aktiivsena hoida kesklinna kodude teke ja põnevate väikeettevõtete püsimajäämine. Atraktiivne ja läbimõeldud ruum loob selleks tingimused.

Oluline on üldplaneeringuga leida lahendus peatänavate osas, määrata silla asukoht ja lahendada transpordiga seonduv. Ideena pakuti välja Pika tänava viimine kahele korrusele nii, et all asuvad autoteed ja parkimisalad, üleval aga jalakäijate ala. Nii saab ühendada Laia tänava kahesuunalise Riia maanteega ja tekitada keskse juurdepääsu kesklinna võimalustele.

Mida rohkem on uus üldplaneering läbi mõeldud ja arutatud, seda enam suudab ta linnale pakkuda. Linnavalitsuse roll on üldplaneeringu olulisuse mõistmine, suurema inimressursi ette nägemine hea planeeringu koostamiseks ning teemade lõikes spetsialistide ja koostööpartnerite kaasamine. Hea üldplaneering on aluseks rahastuse planeerimiseks ja lisavahendite taotlemiseks.

Ainult siis, kui suudame kokku leppida pikaajalised tulevikusihid, need läbi töötada ja koostöös ellu viia, saab Pärnu hakata kasvama. Kõik neli arengukava teemat – töötamine, õppimine, elamine ja puhkamine – peavad Pärnus olema kvaliteetsed, tasakaalustatult arendatud ja linnaruum peab neid toetama. Hea üldplaneering loob selleks ruumilise aluse.

x
Liitu uudiskirjaga