Muutus algab kodukohast

Luule Tiirmaa: Riik kui elevant. Elevant kui luud?

On suvi. Sellest saavad kõik ühtviisi aru. Aga mitte kõigest meid ümbritsevast pole võimalik ühtmoodi aru saada. Mõnikord isegi mitte sellest, mida elementaarseks võiks pidada.

Küllap teavad nii mõnedki India muinasjuttu, milles pimedad püüdsid selgust saada, mille sarnane on elevant. Nad kompasid elevanti: üks puudutas sabaotsa, teine jalga, kolmas kõrva, neljas lonti, viies külge. Saba katsunu tõdes: „Tuleb välja, et elevant sarnaneb luuaga!”. Jalga katsunu imestas: „Mine nüüd ikka – elevant sarnaneb sambaga.” Kolmas, kes kõrva kombanud oli, leidis, et teised räägivad suisa lollust: „Elevant on hiiglasuure lootoselehe sarnane.” Lonti kombanu leidis, et elevant sarnaneb hoopis jämeda köiega. See, kes elevandi külge katsus, arvas, et teised vist kartsid elevanti ja ei katsunudki teda. Kuidas nad muidu ei tea, et elevant sarnaneb müüriga! Loomulikult jäi igaüks oma arvamise juurde. Nad vaidlesid päeva ja kaks ning mõni arvab, et nad istuvad tänaseni teetolmus ja vaidlevad selle üle, kas elevant sarnaneb luua, samba, köie, lehe või müüriga.

Nägijaile on teada, milline elevant on. Palju muuga igapäevases on aga paraku nii, et nägijadki käituvad kui pimedad, kelle jaoks kompamine ja kogemus teadmise annavad. Tihti pooliku teadmise.

Miks ollakse ühiskonnas rahulolematud ja oodatakse kusagilt mujalt, kelleltki teiselt seda, mis probleemi lahendaks? Inimene üksi võib hoida elevandi saba või patsutada tema külge, aga keegi peab nägema elevanti ka tervikuna. Et ta kasvaks, ei haigestuks, oleks rõõmus ja elujõuline. Just sellise terviku nägijaks peab olema asutuses juhtkond, linnas linnavalitsus ja volikogu, riigis valitsus ja Riigikogu. Põhiseadus ütleb selle kohta, et kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslike kodanike kaudu – valimistel ja rahvahääletustel. Kohaliku võimuga on sama lugu. See tähendab, et meie ise oleme need, kes peavad suutma elevandist võimalikult selget ettekujutust saada.

Mõtleme erinevate ametite peale ja sellele, mida ühe või teise ameti esindajalt eeldatakse. Bussijuhilt oodatakse, et ta oleks hea suhtleja ja alati abivalmis, lüpsja peaks loomi armastama, õpetaja olema tark, sõbralik ja õiglane, arst tähelepanelik ja hooliv jne. Missugused isikuomadused, oskused ja teadmised peaksid olema neil, keda valime? Kohalikku volikogusse, Riigikokku, Euroopa Parlamenti. Igaüks meist peaks omaette selle üle mõtlema. Kindlasti näeb igaüks seda jälle erinevalt, aga siis suudab ta oma valikuid vähemalt iseenda jaoks põhjendada. Kui ta hiljem pole rahul sellega, kuidas tema valikud toimivad – tema poolt valitu oma rolli täidab, siis saab küsimusele „Kes tegi?” vastata vaid „Ise tegi” („Rehepapi silmarohi”, J. Kunder).

Mõnikord paistab, et olulisem kui erioskused, on valitavatel ametikohtadel see, mida eeldame igalt täiskasvanud inimeselt: lugemis- ja kirjutamisoskus, eneseväljendusoskus, mõtlemisvõime (sh analüüsioskus), õppimisvõime, empaatiavõime, homsepäeva- nägemise-võime ja… elevandi-nägemise-võime. Abiks oleks kindlasti konkreetsus, kohusetunne, ausus, järjekindlus, paindlikkus, oskus seada eesmärke ja planeerida tegevusi nende täitmiseks.

Ei ole ju midagi ilmvõimatut? Seda kõike on vaja ka selleks, et majandada peret ja kasvatada lapsi. Iga erinev tasand vajab neid omadusi ja oskusi omal määral, aga tulemus sõltub sellest, kas neid on või mitte. Nii peab keegi peres nägema peret kui elevanti, linnaelu juhtijad peavad nägema linna kui elevanti, Riigikogu ja valitsuse jaoks peaks riik olema elevant, keda tervikuna näha. Euroopa institutsioonidesse kandideerija jaoks on elevandiks Euroopa. Kes veel paremini näeb, saab aru, et ka kogu maailm on üks elevant. Probleemid tekivad siis, kui keegi nimetatud positsioonil vaid saba näpu vahel keerutama või lonti paitama jääb.

Sügisel valime kohalikke omavalitsusi. See annab meile võimaluse teha ise midagi selles osas, millega me igapäevaselt rahul ei ole. Et valik võimalikult hästi õnnestuks, mõtle talvepuid riita ladudes või moosipotis lusikat liigutades,

milline elevant on meie linn, milline võiks olla meie linn, millised omadused ja oskused peaksid olema inimestel, kes on meie linna arengu suunamise juures.
Nii jõuad oktoobriks arusaamani, et valida on vaja ja nii saab midagi muuta. Kui arutluskäiguga selleni jõuad, et senisest erinevaid valikuid teed, ei heida seda keegi sulle ette. See näitab hoopis sinu võimet luuast, köiest, lehest, sambast ja müürist elevant kokku panna.

Allikas: http://eestielu.delfi.ee/eesti/viljandimaa/vohma-linn/arvamus/luule-tiirmaa-riik-kui-elevant-elevant-kui-luud.d?id=66476780

x
Liitu uudiskirjaga