Muutus algab kodukohast

Neeme Suur: Teite mehed ja meite mehed

Lääne–Nigula valla eesmärk on ühiselt vähendada valitsemiskulusid elaniku kohta ja parandada teenuste kättesaadavust, mitte ühtesid keskusi lämmatada või kaotada teiste arvel.

Käes on valimistele eelnev suvi. Omavalitsustes on erakondadel ja valimisliitudel nimekirjad koos, otsitakse veel lisaks tublisid inimesi, kes võiksid õla alla panna. Nii helistasin minagi heale sõbrale Taebla vallast ja küsisin, kas ta ei tuleks ehk sotside nimekirjas uue, Lääne–Nigula valla volikogusse kandideerima.

Sõber hakkas naerma ja ütles et jah, ta on kuulnud küll, et Risti mehed aktiivselt tegutsevad, aga tema ei saa meie sekka mitte tulla, muidu — kujundlikult muidugi — löövad Taebla mehed ta maha. No vaat siis. Tollest jutuajamisest tekkis mõte, et on üks asi, millest tuleks enne valimisi veel kord rääkida.

Uus Lääne–Nigula vald tekkis ühise kasu eesmärgil ja lootuses, mitte selleks, et kellelegi ära teha. Vähemalt peaks nii olema ja kui „Risti meeste” poolt vaadata, siis nii ka on. Lääne–Nigulast saab mitme kohaliku keskusega vald. Tegemist ei ole rõngasvalla ja tema keskuseks oleva linna liitumisega ega tagamaa–valdade liitumisega ühe keskusvalla külge.

Tegelikult on ju meie kõigi tõmbekeskus Haapsalu. Kohalikul tasemel keskuseks olemine sisaldab nii avalikke ja sotsiaalseid teenuseid kui ka kaubandust, teenindust ja töökohti. Üheskoos majandamisest peaks kõigile kasu sündima. Kui kusagilt kokku hoida, siis asjaajamise ja bürokraatia tõhusama korraldamise, mitte aga inimestele osutatavate teenuste arvel. Mitte rivaalitsemises, vaid ühises tegutsemises peitub võti.

Igal juhul peavad vähenema vallavalitsemise kulud ühe vallaelaniku kohta. Nii on juhtunud kõikides liitunud valdades, juhtub ka meil. Suurenema peab vallavalitsemise kvaliteet ja ametnike spetsialiseerumine. Investeerimisvõimekuse koondamine võimaldab teha asju, mis on muidu toppama jäänud. Jah, korda mööda ja kasinalt, aga igal juhul paremini kui igaüks omaette.

Lääne–Nigula valla arengutee ei saa olla ühtede keskuste kaotamine teiste arvel. Uues volikogus ei tohi tekkida olukorda, kus asulad hakkavad üksteist lämmatama ja tõrjuma. Just selle pärast koostavad sotsid oma nimekirja Lääne–Nigula vallas nii, et seal oleks inimesi igast liituvast vallast ja asulast.

Tuleb tõdeda, et soovi korral on liitumisega võimalik ka palju kurja korda saata. Ennäe — ühes vallas kolm põhikooli, ütleb keegi. Ennäe — ühes vallas kaks hooldekodu, ütleb teine. Kas paneme kinni?

Ei pane. Kõigepealt ikka kaalume, milline on iga üksuse iseseisev potentsiaal. Lastele mõeldud teenused on esimene asi, mida inimesed vallalt ootavad. Need kolm kooli on nii Läänemaa kui ka terve Eesti mõistes normaalsed keskmise suurusega põhikoolid, kus õpilaste arv on püsima jäänud. Need hooldekodud on — nüüd, mil riigis eakate arv suureneb — pigem võimalus hõbemajanduse edendamiseks, mitte dubleeriv teenus.

Kui vallamajades hakkab ruumi üle jääma, tuleb neid ruume soodustingimustel väikeettevõtetele ja MTÜdele kasutada anda. Selleks peab vald ka spetsiaalselt tööd tegema, tingimusi ja võimalusi reklaamima, vajadusel stardiabi pakkuma.

Nii et ikka ühe laua taga koos ja arukalt edasi, mitte nii, et Taebla mehed ja Risti mehed. Ka valimisliite koostavaile kodanikele soovitan otsida kandidaate ka teistest valdadest. Ärge jääge ühe asumi põhiseks, meie tulevik on koostöös, mitte vastandumises. Hea sõber Taeblast on aga väga oodatud sotside nimekirja täiendama. Meil on inimesi nii Orult kui ka Paliverest ja Piirsalust.

Allikas: http://online.le.ee/2013/07/20/neeme-suur-teite-mehed-ja-meite-mehed/

x
Liitu uudiskirjaga