Muutus algab kodukohast

Nestor: inimene peaks ise otsustama, millal pensionile läheb

Riigikogu sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni aseesimehe Eiki Nestori hinnangul ei peaks pensioniea piir olema kindel vanus, vaid iga inimene peaks saama ise otsustada, millal ta pensionile jääb.

Eiki Nestor kommenteeris ERRi uudisteportaalile statistikaameti peadirektori Andres Oopkaupi arvamust, et 2060. aastaks peaks pensioniiga tõusma 74. eluaastani, öeldes, et niisugusel mõtteharjutusel pole mingit tähendust.

Nestori sõnul on tema 2060. aasta suhtes palju optimistlikum. “Usun, et lähema viie aasta jooksul saab ka Eestis selgeks, et mõistel “pensioniiga” on kaasaegses maailmas tänasest erinev tähendus. Sel juhul ei ole pensioniea piiriks mitte kindel vanus, näiteks 63. või 65. eluaasta, vaid inimene ise otsustab, millal ta pensionile läheb ja seda sõltuvalt oma tervisest, soovidest ja võimalustest tööturul,” selgitas ta.

Nestori hinnangul on selline lähenemine märksa inimlikum ja riigile jõukohane. Ta lisas, et pensioniea puhul ei saa lähtekohaks olla vaid statistilised numbrid.

“Sotsiaaldemokraadid tegid juba paar aastat tagasi ettepaneku anda inimestele õigus otsustada teatud vanuses näiteks viie aasta jooksul, millal pensionile jääda. 60-aastaseks saanud inimesed on väga erinevad – erinev on nende töövõime, tervis ja võimalus sobivat tööd leida. Osa inimesi pole sellises vanuses enam suutelised tööd tegema, teised töötavad hea meelega ka kõrges eas,” rääkis Nestor.

Ta tõi näiteks Rootsi ja Soome, kes on paindliku pensioniea suunas juba olulisi samme astunud. “Ka Eestil on viimane aeg minna üle edumeelsetele lahendustele.”

Nestor rõhutas, et inimesi ei ole mõtet niisuguste mõttemängudega ärritada ja hirmutada. “Täna ei tea ükski oraakel, milline on aastal 2060 keskmine eluiga ja vanus, millal pensionile minnakse,” märkis ta.

Nestor kommenteeris ka Eesti väljarände trendi, öeldes, et selles vallas on palju asju jäänud poliitilise lühinägelikkuse tõttu tegemata. “Kui riik hakkaks lastele esimese poolteise eluaasta järel maksma tõhusat toetust ning aitaks kaasa sellele, et kõik soovijad saaksid lasteaiakoha, tõuseks sündivus ja paljud noored pered jääksid kodumaale,” selgitas ta.

Allikas: ERR.ee

x
Liitu uudiskirjaga