Muutus algab kodukohast

Rein Randver: Väike või suur – oluline on elujõulisus

Korduvalt on arutatud, kas omavalitsused peaksid liituma vahetult enne kohalikke valimisi või hiljem. Liitumised ise on tegelikkuses edasi lükkunud nii ühel kui teisel perioodil, sest kohalikud elanikud ei ole sellest reeglina üldse vaimustuses.

On inimlik, et hoitakse kinni sellest, millega ollakse harjunud ja nii on omavalitsused püsinud praegustes piirides aastakümneid. Ainult nende võimekus on tõepoolest aja jooksul järjest erinevamaks muutunud. Kuigi, kui näiteks võtta meie maakonna väike Õru vald, on selle kohta nii- ja naasuguseid arvamusi, aga elu seal kestab endiselt ja kohalikud ei kurda rohkem kui mõnes suures vallas.

Valdade ebaühtluse üks põhjusi on, et Eesti suurim väljakutse on väljaränne, rahvastiku vähenemine ja vananemine. Keerulises olukorras on hõredalt asustatud ning suurematest linnadest kaugemal asuvad piirkonnad ja omavalitsusüksused.

Uus nähtus haldusterritoriaalse reformi ettevalmistuses on tõmbekeskuste mõte. Esimesel pilgul tundub selles iva olevat. Meie maakond pakkus oma tõmbekeskused esimesena välja ja nimetas nendeks Valga, Tõrva ja Otepää. Aga juba küsibki Puka rahvas, miks nende kodukoht ei kõlba tõmbekeskuseks, kui ta seda ju tegelikult on.

Ja tõmbekeskused tõmbekeskusteks – kas need just uute omavalitsuste keskusteks peaksid olema? Samas tekib kartus, et niiviisi maakonda nagu laiali laotades kaotab oma mõjuvõimu oluliselt maakonnakeskus Valga.

Sotsiaaldemokraadid ei nõua omavalitsuste liitumist iga hinna eest ja seaduse paragrahvi pärast, küll aga näevad nad riigil ülesannet tugevdada omavalitsusi riiklike võimalustega. Tugevad omavalitsused on hooliva ja toimeka riigi alusmüür. Riigijuhid peavad tunnustama omavalitsusi võrdväärse partnerina poliitiliste valikute tegemisel kõiges, mis puudutab inimeste igapäevast heaolu ja elukvaliteeti.

Omavalitsusel peab olema piisav eelarveautonoomia ja kõik omavalitsusele pandud kohustused peavad olema piisava tulubaasiga kaetud. Haldusreform peab seisnema mitte uute piiride joonistamises, vaid avaliku võimu ülesannete selges sõnastamises ning nende andmises sellele võimutasandile, kus neid saab inimestele parimal ja kvaliteetseimal moel täita.

Lisaks omavalitsusüksustele on eluliselt vajalike teenuste mõistlikuks korraldamiseks vaja ka maakondlikku omavalitsustasandit, mis praegu puudub. Maakondade nõrgestamine tuleb lõpetada. Esimene samm aga olgu maakondlike omavalitsusliitude tugevdamine.

Omavalitsuste tegevuse parendamiseks on mitu vahendit. Lähtuda tuleks sellest, et kõige paremini lahendavad kohalikke ülsandeid kohalikud inimesed. Jutt sellest, et omavalitsuste liitmine annab võimaluse palgata paremaid spetsialiste vallavalitsustesse, on nonsenss. Kas siis praegu töötavad inimesed on kõik harimatud ja saamatud ning kust hakkab paremaid siia Eestimaa küladesse sadama pärast valdade liitumist?

Küll aga on oluline, et omavalitsustele pandud kohustuste täitmiseks oleksid olemas vajalikud finantsid. Vallad ja linnad on olnud ja on ka edaspidi kõige sobivam tasand enamiku kogukonna igapäevast toimimist puudutavate otsuste langetamiseks.

Sotsiaaldemokraadid taotlevad kohalike omavalitsuste finantsautonoomia kindlustamist, sealhulgas kohalike maksude kehtestamise õiguse laiendamist, riiklikest maksudest osa suunamist kohalikesse eelarvetesse ning üksikisiku tulumaksu ja maamaksu kujundamist tegelikeks kohalikeks maksudeks. Muidugi tuleb tugevdada omavalitsuste koostööd ning jõustada omavalitsuste liitu.

Kiiresti tuleb leida lahendused, hoidmaks ära maakohtade tühjenemist, seda nii laste kui tööealiste inimeste arvu säilitamisega. Lastega pered jäävad maale, kui neil on lasteaiakohad ja koolid; tööealisi hoiab paigal töökoht ja normaalne palk.

Kättesaadavad peavad olema sotsiaalteenused. Praegu teebki murelikuks kava muuta perearstisüsteemi nii, et see kaugeneb veelgi küladest ja koondub maakonnakeskustesse. Mis on parem arstile, ei pruugi hea olla patsiendile.

Jälgides viimaste aastate reformikavasid, tundubki, et suur osa neist võetakse ette näitamaks, et riigiametnikud töötavad palehigis ja – saagu või halvem – teeme jälle mingi uue reformi. Kvaliteetsed avalikud teenused peavad olema kõikjal kättesaadavad.

Sotsiaaldemokraadid lubavad töötada välja sotsiaalteenuste miinimumpaketi, mis tagatakse elanikele igas omavalitsuses.

Allikas: Valgamaalane

x
Liitu uudiskirjaga