Muutus algab kodukohast

Kairit Pihlak: Plakatid ja lubadused

Kaalugem võimalust olla Eestis suunanäitajaks ka selles valdkonnas ning leppida kokku, et Rakvere linnas loobutakse enne järgmisi valimisi praeguse ulatusega poliitilisest välireklaamist.

Mul on hea meel, et Virumaa Teatajas on tõusnud üles arutelu valimisplakatite mõttekuse üle.

Iseenesest on ju tegemist põneva meediumiga, mis annab võimaluse rikastada valimiseelset saginat loovuse ja mängulisusega. Kuid arutelu iva seisneb pigem küsimuses, kas on mõistlik nendesse mängudesse nii palju raha paigutada.

Viibisin kunagi Soomes vahetult enne sealseid kohalike valimisi ja ei näinud tänavatel poliitplakateid. Küll aga olid erakondadele enda tutvustamiseks eraldatud vastavad infotahvlid, kus kõigil võrdne pind oma kandidaatide ja seisukohtade tutvustamiseks.

Siinkohal teen Rakvere poliitilistele jõududele ettepaneku: kaalugem võimalust olla Eestis suunanäitajaks ka selles valdkonnas ning leppida kokku, et Rakvere linnas loobutakse enne järgmisi valimisi praeguse ulatusega poliitilisest välireklaamist.

Plakatikunstiga tegelemisest ei maksa seejuures tingimata loobuda, soovi korral võib vastavaid teoseid esitleda muudes, vähem kulukates keskkondades, sh näiteks virtuaalses. Usun, et sel moel näitaksime üles ka suuremat usaldust siinsete valijate tarkuse suhtes.

Kulutusi oleks vähem, kuid otsustusvabadus jääks endiseks. Igaüks saab endiselt ise otsustada, kelle plaanid on tema arvates tehtud avarama edu huvides ning kes püüab edendada isiklikumat sorti unistuste teostumist.

Ükskõik mis allika kaudu me potentsiaalse rahvaesindajaga tutvume, ikka jääb igaühele alles rõõm avastada ise, kelle ideed on teostatavad, positiivsed ja uudsed, samas kui keegi teine näib mõtlevat liiga utoopiliselt või kasutab ehk liigselt võõraid sulgi.

Näiteks sotsiaaldemokraadid arvavad täna, et järgmisel Rakvere volikogul tuleb tasakaalu huvides arvestada hoolsamalt asjaoluga, et meil on normaalne linn, kus elavad eri eas, eri huvide, vajaduste ja eelistustega inimesed.

Selle normaalse linna uutel rahvaesindajatel tuleb selgemalt aduda, et linna laenukoormus on reformierakonna juhtimisel tõusnud suuremaks kui kunagi varem ja jõuab järgmisel aastal kriitilise piirini.

Vaatamata maksulaekumiste tõusule oli eelarve eelmisel aastal defitsiidis, sama on tänavu ja ka järgmisel aastal. Sellises olukorras on võimalused uute algatuste, teenuste või investeeringute elluviimiseks piiratud. Ning et need uued algatused ja otsused ei saa jätkuvalt sündida vaid stiilis, mida hea kaaslinlane Priit Verlin on vaimukalt kirjeldanud: dressides volikoguliige = spordikeskus, värviliste sõrmedega rahvasaadik = galerii.

Iga uue kulutuse ja selle kasulikkuse ning vajalikkuse üle nõu pidades ei tohiks unustada, et omavalitsuse ülesannete ja vastutuse spekter on väga lai.

Nüüd paar mõtet lubadustest. Sotsiaaldemokraadid ei tea endi ega ka teiste erakondade ridades kedagi, kes arvab, et laste arengusse pole mõtet panustada.

Täiesti uusi ja üllatavaid mõõtmeid toob aga lubaduste areenile tänavu sõnum, kus üks poliitiline organisatsioon peab ennast kultuurivallas kõiketeadjaks ja valib välja võrdsete seast võrdsemad, keda oma valimislubadustes nimeliselt toetama asub.

See on täiesti tavatu, sest seni on siin linnas kultuuri arengu toetamisega tegeldud ühiselt, silmas pidades eri valdkondi ning arvestades kultuuriorganisatsioonide ja seltside panust tervikpildi loomisel.

Järgmine linnavalitsus peab tegema pingelise eelarve valguses keerulisi valikuid. Mõistlik on alustada nendest investeeringutest, mille järele on kõige suurem vajadus. Sotsiaaldemokraatide eelistus on lasteaiakohtade loomine, koolide õpikeskkonna varustamine tänapäevase infotehnoloogiaga, õpetajate järelkasvu eest hoolitsemine, kino ehitamine, seltsimaja ehitamine, investeeringud teede ja tänavate korrashoidu ning ettevõtluse soodustamiseks.

Need eesmärgid oleme pannud kirja meie erakonna valitsemisprogrammi, usume, et nende teostumisel võidaks kogu Rakvere.

Olles kaheksa aastat olnud volikogu liige, võin kinnitada, et igas erakonnas on võimekaid pühendunud inimesi, kes siiralt linna hea käekäigu pärast muret tunnevad.

Seetõttu on nende aastate jooksul tehtud mitu konsensuslikku otsust ning jonni pärast koalitsiooni ja opositsiooni vahelisi erimeelsusi on ette tulnud harva.

Uute valimiste eel on hea meel näha, et erakondade lubaduste ühisosa on üsna suur, mis annab lootust, et mitu asja saab koostöös tehtud.

Ehk leiame ka võimaluse, kuidas vältida edaspidi raha kulutamist küsitava väärtusega visuaalsele lärmile ning säilitada oma poliitiliste ideede propageerimisel edasiviivat loovust ja mängurõõmu.

Allikas: Virumaa Teataja

x
Liitu uudiskirjaga