Muutus algab kodukohast

Sotsid otsivad Saaremaale töökohtade loomise võimalusi

Sotsiaaldemokraatide igasügisesed maakondlikud majanduskonverentsid keskenduvad tänavu omavalitsuse võimalustele luua töökohti ja parandada ettevõtluskeskkonda.

„Võimalus teha meelepärast tööd on üks peamisi tingimusi elukohavalikul. Sobiva ja kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavus mõjutab järjest rohkem ettevõtjate võimekust erinevates Eesti nurkades äri ajada,“ selgitas Eesti sotsiaaldemokraatide juht Sven Mikser.

„Tasakaalustatud regionaalne areng sõltub otseselt võimalustest leida kõikjal Eestis tööd. Soovime koos ettevõtjate, ekspertide ning omavalitsusjuhtidega leida lahenduse tänasele olukorrale, kus sunnitud väljarände põhjuseks on just sobiva rakenduse puudumine kodukohas,“ lisas Mikser.

Eelmisel reedel toimus konverents Kuressaares, kus majandusekspert Raivo Vare hindas meie praeguse ettevõtluspoliitika peamiseks nõrkuseks seda, et era- ja avalikke huvisid peetakse vastandlikeks.  „Ettevõtluspoliitika puhul tasub era- ja avalikke huvisid ühitada, Eestis eksisteerib seni arusaam, et need on oma olemuselt  vastandlikud. Küll nõuab nende kooskäivitamine ja kooskõla leidmine lisatööd“, rääkis Vare.
Lisaks pidas Vare ettevõtjate edu võtmekohaks Eesti tööjõu taset. „Inimvara on eduka ettevõtluse alus. Inimeste ümberõpe, nende oskuste väljatoomine ja kasutamine on lisaks riigile ka kohaliku omavalitsuse väljakutse.“

Kuressaare linnapeakandidaat Hannes Hanso tõi välja, et linn peab ise olema proaktiivsem ettevõtjatega suhtlemisel. „ Kohalik omavalitsus peaks ise võtma initsiatiivi ning leidma võimalusi ettevõtluskeskkonna loomiseks ning tutvustamiseks. Samas ei peaks mõtlema ainult Eesti või lähiriikide ettevõtjatest – me elame rahvusvahelises maailmas ning tasub mõelda julgemalt ning leida ettevõtjaid kaugemaltki Euroopa riikidest või ka Aasiast“.

Kuressaares toimunud konverentsil tehtud intervjuudes räägivad kohaliku omavalitsuse rollist ettevõtluskeskkonna loomisel majandusekspert Raivo Vare, Kuressaare linnapeakandidaat Hannes Hanso, ettevõtja Robert Pajussaar ja inimgeograaf Garri Raagmaa.
http://www.youtube.com/watch?v=s8Dl31nWNbw&feature=c4-overview&list=UUeY1ZyqSpcq1lva8lT1YKEw

Konverentsisarja “Et maakonnas oleks tööd!” korraldaja on sotsiaaldemokraatide Euroopa parlamendi fraktsioon. Järgmised maakonnakonverentsid toimuvad Tartus, Tallinnas ja Võrus.

Lisainfo:
Anto Liivat
554 0099

x
Liitu uudiskirjaga