Muutus algab kodukohast

Allik: õpetaja väärtustamist näitaks keskmine palk 1280 eurot

Riigikogu kultuurikomisjoni liige Jaak Allik (SDE) ütles, et kui õpetaja keskmine palk oleks 2014. aastal 1280 eurot ja miinimumpalk 1060 eurot, oleks põhjust rääkida õpetajate väärtustamises.

„Sotsiaaldemokraate nagu ka kõiki õpetajaid huvitab ennekõike tegelik palgatõus õpetaja rahakotis. 2014. aasta riigieelarve eelnõu näeb ette õpetajate alampalga tõusu 715 eurolt 800 euroni ehk siis 11,2 %,W ütles Jaak Allik Delfile.

“Enne kui rõõmustada palganumbri kasvu üle, tahaksid sotsiaaldemokraadid teada, kas valitsus ikka on leidnud haridusministeeriumile raha, et kindlustada proportsionaalse palgatõusuga kõik õpetajad, mis eeldab 20-protsendilist palgafondi kasvu. Kas minister peab leidma palgatõusu raha haridussüsteemile teiste ministeeriumitega võrdselt antava 5,1-protsendilise palgakasvu seest? Kui jah, siis kelle arvelt leitakse palgafondi lisaraha, et see lubadus täita? Hoopis hull oleks lugu siis, kui osa palgatõusust on kavas taas ellu viia omavalituste rahakoti ja koolisüsteemi enda nö sisemiste reservide arvelt. Viimane tähendaks järjekordset katset jätta laste arengule nii hädavajalikud koolide tugispetsialistid riigipoolse palgatoetuseta. Ühtlasi jätkuks kurss väikeste maakoolide ja -gümnaasiumite finantsilisele väljasuretamisele.”

Allik rõhutas võimalust, et tõstetud miinimumpalga sisse on arvestatud klassijuhatamise- ja ületunnitasu, mis teeks palgatõusu olematuks.

“Ja kui 800 euro suurusesse miinimumpalka on sisse arvestatud täna veel klassijuhatamise eest makstav 72-eurone lisatasu ning ületunnitasud nädala normkoormust (24 tundi) ületatavate tundide andmise eest, siis tähendaks valitsuse poolt uhkelt väljahõigatud palgatõus õpetaja jaoks lihtsalt fiktsiooni. Ei tasu loota, et õpetajad end lõputult petta lasevad.”

Sotsiaaldemokraat tuletas meelde, et Aaviksoo seadis oma 2015. aasta eesmärgiks, et õpetaja palk peab olema keskmisest kõrgem.

“2013. aasta teises kvartalis oli Eesti keskmine palk 976 eurot, 2014. aastal võib eeldada keskmist palka umbes 1050-1070 euro kanti. Aastate vältel on nõutud kõrgharidusega õpetaja miinimumpalgaks Eesti keskmist. Seega – kui õpetaja keskmine palk oleks 2014. aastal 1280 eurot ja miinimumpalk 1060 eurot, alles siis me võiksime hakata rääkima õpetajakutse mingistki väärtustamisest. Muide, ka minister Aaviksoo on rääkinud sellest, et õpetaja keskmine palk peab olema 20% kõrgem Eesti keskmisest, seades selle oma 2015. aasta eesmärgiks. Praeguse eelarve juures jääb õpetaja keskmine igatahes 10% keskmisest palgast väiksemaks.”

Allikas: Delfi.ee

x
Liitu uudiskirjaga