Muutus algab kodukohast

Piret Hallik-Sass: Terve aasta ringi toimeka Pärnu linna heaks

Tänavune päikeserohke ja kaunis suvi oli meeltmööda paljudele pärnakatele. Nüüdseks on ettevõtlust soosinud ja linnakassat täita aidanud suvest saamas sügis, mis annab taas põhjuse rääkida turismiäri hooajalisusest ja paljude töökohtade ajutisusest. Siit jõuame Pärnu ühe suurima probleemini, milleks on linlaste üha vähenev arv.

Suured väljakutsed

Viimase rahvaloenduse andmetel töötab 1500 Pärnust pärit inimest Harjumaal või Tallinnas ja 2500 välismaal. Suurim on väljaränne just noorte seas. Murelikuks teeb värske teadmine, et Pärnu on taas mitu kohta loovutanud kohalike omavalitsuste võimekuse edetabelis. Need suundumused näitavad, et linna tuleb juhtida palju pikema perspektiiviga kui üks eelarveaasta või valimistsükkel.

Seega on Pärnu uuel linnavõimul väljakutseid küllaga.Sotsiaaldemokraatide jaoks on olulisem ülesanne peatada inimeste lahkumine ja tuua pered tagasi kokku. Selleks tuleb aidata jõuliselt kaasa uute töökohtade loomisele ning pakkuda inimestele paremat töö- ja elukeskkonda.

Linn peab olema siin algataja ja eestvedaja ning seisma märksa aktiivsemalt selle eest, et riiklikud töökohad ja investeeringud jõuaksid just Pärnusse. Pärnu konkurentsivõimet aitab tõsta sadama, raudtee ja lennujaama arendamine. Vajadusel tuleb linnale olulised sõlmpunktid nende arengu tagamiseks munitsipaliseerida.

Et vähendada hooajalisust Pärnu turismisektoris, tuleb keskenduda aasta läbi sissetulekut pakkuvatele töökohtadele, kus makstakse motiveerivat palka. Madalapalgalised töökohad ei ole kindlasti lahendus, need ei meelita inimesi kodulinna tagasi ega hoia noori pärnakaid siin kinni.

Näeme Pärnut aasta läbi toimeka mere- ja kuurortlinnana, mille hüvedest saab osa iga linnaelanik. Euroopa trendid – elanikkonna vananemine ja avanev terviseturg – soosivad Pärnus välja kujunenud heaolu- ja terviseteenuste arengut. Iga juurde loodud põhjus n-ö madalhooajal Pärnut külastada loob eelduse püsitöökoha tekkeks. Seetõttu saab linn sügisesi, talviseid ja kevadisi sündmusi toetades, heaolu- ja terviseteenuseid ning huviala- ja õpiturismi arendades aidata kaasa sellele, et suvised töökohad muutuksid alalisteks.

Pärnus on võimalik oluliselt suurendada siin õppivate ja õpetavate inimeste hulka, sest õppetöö tsükkel langeb turismi madalajale, mil saab kasutada juba loodud infrastruktuuri. Seega saab tasakaalustada puhkemajanduse hooajalisust õppivate inimeste teenindamisega.

Õppijad ja õpetajad toovad Pärnusse oskusteavet, luues ühtlasi eeldused nii uute valdkondade arenemiseks kui ka vastavate töökohtade jõudmiseks Pärnusse. Peale olemasolevate erialade on Pärnus ruumi keskkonnahariduse, IT-valdkonna ning tervise- ja rohemajandusega seotud erialadele ning õpetajaõppele. Paranema peab linna koostöö ettevõtete ja kutseõppeasutustega. Pärnusse loodavatesse praktikabaasidesse saab linn oma panuse anda, et kindlustada õppijaile töökohad just Pärnus.

Kuurort pärnakale

Pärnu elanik peab end kuurordis tundma kui oodatuim külaline. Koostöös ettevõtetega saab heaolu- ja terviseteenused teha linnaelanikele kättesaadavamaks. Meil on plaanis töötada koos ettevõtetega välja sooduspaketid linnaelanikele ja aidata arendada pärnakatele mõeldud teenuseid. Tahame liita linnaelaniku kuurordipaketti kultuurisündmused ja huvialategevused. Enim võidavad kuurordi kvaliteetsetest ja taskukohastest teenustest eakad.

Atraktiivne elukeskkond sobib hästi kaugtööks ja tõmbab ligi kõrgepalgalisi töötajaid, mistõttu tuleb Pärnusse rajada kaugtöökeskus. Juba praegu tunneb mitu IT-ettevõtet huvi kesklinnas asuva ja ettevõtetevahelist koostööd soodustava keskuse vastu.

Linnavõimu ülesanne on luua tingimused tehnoloogiaettevõtete Pärnusse jõudmiseks, toetada nende arengut ja siia juurdumist. Pärnul on kasutamata potentsiaali linna arengu võtmeküsimuse, 4000 uue motiveeriva töökoha tekkeks.

Linna kohus on hoolitseda oma elanike eest kogu elukaare vältel. Kõik Pärnu lapsed tuleb kindlustada kas lasteaiakoha või lastehoiuteenusega, pakkuda lastele lasteaedades-koolides kvaliteetset toitu ja jõuda selleni, et gümnaasiumiastme õpilasedki saaksid tasuta koolilõunat.

Iga laps peab saama käia vähemalt ühes huviringis või sporditrennis ja seda sellelgi juhul, kui see perele jõukohane ei ole. Vanematel on hea teada, et ajal, mil nad tööl on, ei ole laps omapäi. Seetõttu soovime leida üldhariduskoolidele enam võimalusi lõimida huvitegevust õppekavasse.

Kindlasti saab palju paremini korraldada ühissõidukiliiklust. Koostöös omavalitsuste liiduga loome Pärnumaa ühistranspordikeskuse, et paraneks ühendus maakonnaga ja linnaliinid pikeneksid Audrusse, Saugasse ja Uulu. Pärnu vajab uusi rattateid ja turvatud rattaparklaid. Meil on kavas rakendada „sõida ja pargi“ teenust.

Elukalliduse kiire tõusu ajal saab linnavõim kanda hoolt selle eest, et pärnakatele jääks rohkem raha tasku. Seetõttu tuleb üle vaadata kõik need kulud, mida linn saab mõjutada. Transpordi ja parkimise kõrval on üks kasutamata võimalus prügimajandus, mille oskuslikum korraldamine võimaldab hindasid allapoole tuua.

Piret Hallik-Sass, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kandidaat

Allikas: Pärnu Postimees

x
Liitu uudiskirjaga