Muutus algab kodukohast

Narva-Jõesuu linn

Valitsemine ei tähenda mitte võimu, vaid vastutust.

1.Lubame, et seame kohaliku elu korraldamisel esiplaanile inimeste vajadused.

2.Tagame kodaniku jaoks võimalikult lihtsa suhtlemise linnavalitsusega. Vähendame  bürokraatiat ja parandame linnavalitsuse teeninduskultuuri.

3.Toetame noorte tegevust ja kaasame noorte esindajad linnavalitsuse volikogu komisjonide töösse.

4.Räägime inimeste ja huvirühmadega kõigi oluliste otsuste ettevalmistamisel

5.Püüame leida sotsiaalteenuste terviklahenduse, mis tagatakse igale elanikule  Narva-Jõesuu linnas.

6.Seame prioriteediks eakate aktiivsuse ja töövõime säilitamise.

7.Parandame inimväärsete hooldusravi-ja hooldekoduteenuste kättesaadavust kõikidele pensionäridele,lisaks toetame eakate päevakodu teenust ja huvitegevusi.

8.Arendame noorsootööd ning avame noortekeskuse, kaasame vaba aja sisustamiseks ka kogukonda, kooli ja lasteaeda,

9.Loome linnale rohkem sotsiaalelamuid, et noored peale hariduse omandamist naaseksid kodukohta tööle.

Meil on vaja teie toetust muutusteks!

x
Liitu uudiskirjaga