Muutus algab kodukohast

Narva linn

Lühikokkuvõte SDE tegevusprogrammist aastaiks 2013-2017

I .Juhime linna ausalt ja elanike huvides
1. Kõrvaldame võimult kriminaalkaristust omavad ning võimu kuritarvitanud isikud
2. Võtame linna teenistusse spetsialiste nende oskuste, mitte parteipileti alusel
3. Kord kvartalis korraldame linna juhtkonna avalikke kohtumisi elanikega
4. Kohustame kõiki ametnikke olema linna kodanike   tegelikeks abilisteks
5. Olulisemate küsimuste otsustamise eel viime läbi rahvaküsitlused
6. Tagame linnas  uute töökohtade loomiseks  soodsa investeerimiskeskkonna

II Teeme linna korda

1.Kindlustame linna tänavatel  normaalse sõidetavuse nii suvel kui talvel
2. Avame Narvas  uue turu ja korraliku bussijaama
3.Rekonstrueerime ühiselamud korralikuks munitsipaalelamispinnaks
4.Abistame ühistuid majade soojustamisel,  kvartalisiseste teede korrastamisel ja  uute parkimiskohtade loomisel

III Kindlustame kõigile lastele kvaliteetse hariduse

1.Loome  vene lütseumi ja säilitame Eesti gümnaasiumi
2. Laiendame kõrghariduse saamise võimalusi  Narvas
3..Kindlustame tasuta koolilõuna ka gümnaasiumis
4. Tõstame lasteaiatöötajate palka 25 %

IV Toetame pensionäre ja puudustkannatavaid inimesi

1.Tõstame linnapoolse iga-aastase pensioniteotuse kahekordseks
2.Tõstame linnapoolse sünnitoetuse 200 euroni  ja kahekordistame matusetoetuse
3..Vabastame vähekindlustatud pered lasteaiamaksust
4..Tõlgime ravimite annotatsioonid vene keelde

V Muudame Narva kultuuri- ja sportiarmastavaks linnaks

1.Ehitame Narva kaasaegse teatrisaali.
2.Teeme korda linna spordi- ja mänguväljakud
3.Loome  kultuuri-  ja spordiseltside  toetamise õiglase süsteemi.
4..Ehitame jalgrattatee Narva-Jõesuuni
5.Laiendame noorte vaba-aja veetmise võimalusi

 

x
Liitu uudiskirjaga