Muutus algab kodukohast

Roheline kogukond

Majandame säästlikult. Roheline majandamine vähendab kulusid ja säästab loodust. Iga vald ja linn saab kaasa aidata keskkonnasõbralike tehnoloogiate levikule ja keskkonnahoidliku mõtteviisi kujunemisele, alates loodushariduse toetamisest kuni loodusele ohutute tootmistehnoloogiate ja innovaatiliste küttelahenduste tutvustamise ja juurutamiseni.

Tagame puhtama elukeskkonna. Keskkonnamajandus on valdkond, kus turureeglid tihti ei toimi. Linnades ja hajaasustatud aladel on erinevad tingimused ja väljakutsed ning omavalitsused peavad nendega arvestama. Kohalik omavalitsus ja riik peavad hoidma aktiivset rolli ja kandma vastutust efektiivse jäätmemajanduse ja taaskasutuse korraldamise eest kõikjal Eestis.

Rohemajandust toetades loome töökohti. Kohalikul toormel põhineva majanduse ja energeetika edendamine hoiab kokku kulusid ja loob kohalikke töökohti. Peame seda silmas nii planeeringutes, küttesüsteemide arendamisel kui ka teenuste tellimisel.

Meie lubame selle eest seista ja…

… levitame keskkonnasõbralikku mõtlemist, aidates kaasa keskkonnasõbralike hoiakute ja tehnoloogiate levikule inimeste kodumajapidamistes ja ettevõtluses.

… eelistame ja toetame kohalike taastuvate ja alternatiivsete energiakandjate kasutuselevõttu kohalikus energiamajanduses.

… toetame energiasäästlikkust ja energiatõhusust tagavate tööde teostamist nii valla või linna asutustes kui ka eraettevõtetes ja eluhoonetes.

… toetame loodusharidust ja säästliku mõtteviisi arendamist kogukonnas, koolides, lasteaedades ja huvihariduses.

… teeme aktiivset koostööd teiste omavalitsuste ja vabakonnaga puhtama keskkonna saavutamiseks;

… abistame korteriühistuid ja eramute omanikke keskkonnasäästlike lahenduste kasutusele võtmisel.

… eelisarendame keskkonnahoidlikke transpordivõrgustikke, pöörates iseäranis rõhku ühistranspordiga integreeritud kergliiklusteede arendamisele ning ühistranspordi mugavuse parandamisele ja kiiruse tõstmisele.

Edasi järgmisesse peatükki
Tagasi platvormi algusesse
Lae alla platvormi täistekst

x
Liitu uudiskirjaga